Faculty

中文       Go Back       Search
Chaoyu Chen
Associate Researcher
chency@sustech.edu.cn


Essential Information

Name:Chaoyu Chen

Position:Associate Researcher

Highest Degree:Doctor of Philosophy in Physics

Office:

Email:chency@sustech.edu.cn

Research Field:Electronic structure of quantum materials, angle-resolved photoemission spectroscopy


Educational Background

2008.09-2013.07, Ph.D. in Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Science.

2004.09-2008.06, B.S. in Applied Physics, Central South University


Working Experience

2018.10- present Associate Researcher, Southern University of Science and Technology

2015.03-2018.10 Beamline Scientist. French National Synchrotron Facility

2013.09-2015.02 PostDoc. French National Synchrotron Facility

 

Papers and Patents Highlight

(1) Yu-Jie Hao ; Pengfei Liu# ; Yue Feng# ; Xiao-Ming Ma; Eike F. Schwier; Masashi Arita; Shiv Kumar; Chaowei Hu; Rui’e Lu; Meng Zeng; Yuan Wang; Zhanyang Hao; Hong-Yi Sun; Ke Zhang; Jiawei Mei; Ni Ni; Liusuo Wu; Kenya Shimada;Chaoyu Chen * ; Qihang Liu* ; Chang Liu*; Gapless Surface Dirac Cone in  Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4, Physical Review X, 2019 9(4)   : 041038.

(2)Chaoyu Chen ; Jose Avila; Emmanouil Frantzeskakis; Anna Levy; Maria C. Asensio * ;Observation of a two-dimensional liquid of Frohlich polarons at the bare SrTiO3 surface ,  Nature Communications 2015, 6:8585

(3) Ruie Lu# ; Hongyi Sun# ; Shiv Kumar# ; Yuan Wang# ; Mingqiang Gu; Meng Zeng; Yu-Jie Hao; Jiayu Li; Jifeng Shao; Xiao-Ming Ma; Zhanyang Hao; Ke Zhang; Wumiti Mansuer; Jiawei Mei; Yue Zhao; Cai Liu; Ke Deng; Wen Huang; Bing Shen; Kenya Shimada; Eike F. Schwier* ; Chang Liu* ; Qihang Liu* ;  Chaoyu Chen*; Half-Magnetic Topological Insulator with Magnetization-Induced Dirac Gap at a Selected Surface ,PHYSICAL REVIEW X,2021,11(1):011039

(4)Chaoyu Chen ; Shaolong He; Hongming Weng; Wentao Zhang; Lin Zhao; Haiyun Liu; Xiaowen Jia; Daixiang Mou; Shanyu Liu; Junfeng He; Yingying Peng; Ya Feng; Zhuojin Xie; Guodong Liu; Xiaoli Dong; Jun Zhang; Xiaoyang Wang; Qinjun Peng; Zhimin Wang; Shenjin Zhang; Feng Yang; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; Xi Dai; Zhong ; Fang; X. J. Zhou *; Robustness of topological order and formation of quantum , well states in topological insulators exposed to ambient environment, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2012,109 (10): 3694-3698

(5) Zhenyu Wang#* ; Zhanyang Hao# ; Yayun Yu# ; Yuan Wang; Shiv Kumar; Xiangnan Xie; Mingyu Tong; Ke Deng; Yu-Jie Hao; Xiao-Ming Ma; Ke Zhang; Cai Liu; Mingxiang Ma; Jiawei Mei; Guang Wang; Eike F. Schwier; Kenya Shimada; Fufang ; Xu; Chang Liu; Wen Huang; Jianfeng Wang* ; Tian Jiang; Chaoyu Chen* Fermi velocity reduction of Dirac fermions around the Brillouin zone center in In2Se3-bilayer graphene heterostructure, Advanced Materials


Other published works

(1) Xiao-Ming Ma# ; Yufei Zhao# ; Ke Zhang# ; Shiv Kumar# ; Ruie Lu; Jiayu Li; Qiushi Yao; Jifeng Shao; Fuchen Hou; Xuefeng Wu; Meng Zeng; Yu-Jie Hao; Zhanyang Hao; Yuan Wang; Xiang-Rui Liu; Huiwen Shen; Hongyi Sun; Jiawei Mei; Koji Miyamoto; Taichi Okuda; Masashi Arita; Eike F. Schwier; Kenya Shimada; Ke Deng; Cai Liu; Junhao Lin; Yue Zhao ; Chaoyu Chen* Qihang Liu* ; Chang Liu* ; Rea lization of a tunable surface Dirac gap in Sb-doped MnBi2Te4, PHYSICAL REVIEW B  .

(2) Yuan Wang# ; Yuanjun Jin# ; Le Wang; Zhanyang Hao; Cai Liu; Yu-Jie Hao; Xiao-Ming Ma; Shiv Kumar; Eike F. Schwier; Kenya Shimada; Chang Liu; Jiawei ; , Mei; Hu Xu* ; Chaoyu Chen* Evidence of Weyl fermions in α-RuCl3, PHYSICAL REVIEW B 2021 103(3): 035150.

(3) Xiao-Ming Ma# ; Zhongjia Chen# ; Eike F. Schwie#r ; Yang Zhang# ; Yu-Jie Hao; Shiv Kumar; Ruie Lu; Jifeng Shao; Yuanjun Jin; Meng Zeng; Xiang-Rui Liu; Zhanyang Hao; Ke Zhang; Wumiti Mansuer; Chunyao Song; Yuan Wang; Boyan Zhao; Cai Liu; Ke Deng; Jiawei Mei; Kenya Shimada; Yue Zhao; Xingjiang Zhou; Bing Shen* ; Wen Huang* ; Chang Liu; Hu Xu; Chaoyu Chen* Hybridization-induced gapped and gapless states on the surface of magnetic topological insulators, PHYSICAL REVIEW B, 2020, 102(24) : 245136.

(4) Yang Zhang# ; Ke Deng# ; Xiao Zhang; Meng Wang; Yuan Wang; Cai Liu; Jia-Wei Mei; Shiv Kumar; Eike F. Schwier; Kenya Shimada; Chaoyu Chen* ;Bing Shen *: In-plane antiferromagnetic moments and magnetic polaron in the axion topological insulator candidate EuIn2As2, Physical Review B, 2020, 101(20):  205126.

(5) Zhenyu Wang# *; Tong Zhou# ; Tian Jiang# ; Hongyi Sun; Yunyi Zang; Yan Gong; Jianghua Zhang; Mingyu Tong; Xiangnan Xie; Qihang Liu* ;Chaoyu Chen* ; Ke He; Qi-Kun Xue: Dimensional Crossover and Topological Nature of the Thin Films of a Three-Dimensional Topological Insulator by Band Gap Engineering, Nano Letters 2019 19(7) : 4627-4633.

(6) Chaoyu Chen; Jose Avila; Shuopei Wang; Yao Wang; Marcin  Mucha-Kruczynski; Cheng Shen; Rong Yang; Benjamin Nosarzewski; Thomas P. Devereaux; Guangyu Zhang; Maria Carmen Asensio *; Emergence of Interfacial Polarons from Electron-Phonon Coupling in Graphene/h-BN van der Waals  Heterostructures, Nano Letters 2018 18(2): 1082-1087

(7) Yabin Chen# ;Chaoyu Chen# ; Robert Kealhofer; Huili Liu; Zhiquan Yuan; Lili Jiang; Joonki Suh; Joonsuk Park; Changhyun Ko; Hwan Sung Choe; José Avila; Mianzeng Zhong; Zhongming Wei; Jingbo Li; Shushen Li; Hongjun Gao; Yunqi Liu; ; James Analytis; Qinglin Xia* ; Maria C. Asensio* ; Junqiao Wu* ; Black Arsenic: A Layered Semiconductor with Extreme In-Plane Anisotropy, Advanced materials, 2018,30: 1800754.

(8)Chaoyu Chen ; Jose Avila; Maria C. Asensio *; Chemical and electronic structure imaging of graphene on Cu: a NanoARPES study, Journal of Physics: Condensed Matter, 2017, 29(18): 183001-183001.

(9) Zhuojin Xie# ; Shaolong He# ;Chaoyu Chen; Ya Feng; Hemian Yi; Aiji Liang; Lin Zhao; Daixiang Mou; Junfeng He; Yingying Peng; Xu Liu; Yan Liu; Guodong Liu; Xiaoli Dong; Li Yu; Jun Zhang; Shenjin Zhang; Zhimin Wang; Fengfeng Zhang; ; Feng Yang; Qinjun Peng; Xiaoyang Wang; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; X. J. Zhou * ,Orbital-selective spin texture and its manipulation in a topological insulator ,  Nature Communications, 2014, 5 : 0-3382.

 

Research achievements and academic awards

(1) Chenyu Chen ; Jose Avila; Maria C. Asensio; First NanoARPES Available at SOLEIL: A Powerful Tool for Studying Advanced Materials, 20th Users' Meeting & Workshops of NSRRC, NSRRC in Hsinchu, 2014-9-10至 2014-9-12

(2) Chaoyu Chen; Opportunity of Photoemission Spectroscopy Combined with UV Optics,The 7th Annual Conference of AnalytiX-019,Singapore, 2019-4-12至 2019-4 -14